Kunstsector op zoek naar financiers

Subsidievragers in de kunstwereld moeten gaan samenwerken met eigen geldschieters. Dat stelt de kunstwereld zelf in een document over herziening van het subsidiestelsel in reactie op de bezuinigingen op kunst en cultuur.

Over het document wordt op een paar punten nog gesteggeld, schrijft de Volkskrant dinsdag. Wie straks in de kunstwereld nog subsidie wil, moet op zoek naar marktpartijen, private financiers of maatschappelijke organisaties.

Het publieke belang moet bij de subsidiëring altijd voorop staan, stellen de werkgevers, werknemers, fondsen, sectorinstituten, denktank Cultuurformatie en belangenvereniging Kunsten '92.

Discussie

Over hoe belangrijk het oordeel blijft over de artistieke waarde van voorstellingen wordt nog volop gediscussieerd. Vooralsnog stond de beoordeling door gelijken uit de kunstwereld altijd voorop, maar een meerderheid van de onderhandelaars wil dat veranderen.

Ook wordt nog gesproken over welke instellingen in de zogenoemde basisinfrastructuur moeten komen. De instellingen en cultuurfondsen die buiten die kern van de gesubsidieerde kunst vallen, moeten op zoek naar andere financieringsbronnen.

De plannen worden binnenkort aangeboden aan staatssecretaris van Onderwijs en Cultuur Halbe Zijlstra (VVD). Hij pleitte eerder zelf al voor meer eigen financiering door de kunstsector en een kleinere basisinfrastructuur.

Bron: Nu.nl

Op March 29, 2011